Dodjela certifikata korisnicima u projektu

DODJELA CERTIFIKATA PRVOJ GENERACIJI URIHO-vih pomoćnih kuhara

24 Veljača 2016

U sklopu IPA projekta „Program osposobljavanja na radnom mjestu za dugotrajno nezaposlene osobe s  invaliditetom – pilot projekt za pomoćne kuhare“ 23. veljače 2016. godine dodijeljena su uvjerenja korisnicima projekta u URIHO-voj Galeriji Sunce.

Podsjetimo, korisnici su u vremenskom periodu od 24. kolovoza 2015. godine do 23. veljače 2016. godine pohađali program osposobljavanja na radnom mjestu za pomoćnog kuhara. Osposobljavanje je obuhvaćalo ukupno 500 sati, od čega:

50 sati teorije (30 sati predavanja i tečaj higijenskog minimuma u trajanju od 20 sati),

330 sati praktičnog rada u simuliranim uvjetima u kabinet kuhinji te

120 sati stručnog treninga kod poslodavca.

U prisustvu Stručnog tima Službe za rehabilitaciju URIHO, članova projektnog tima korisnicima je uvjerenja uručila rukovoditeljica Službe i project managerica Višnja Majsec Sobota, prof. psih. Također, imala je zadovoljstvo razveseliti korisnike najavom posjete restoranu „Druga violina“ u Ljubljani u kojem od otvorenja 2012. godine uspješno rade osobe s invaliditetom.

Tijekom ove posjete imat ćemo priliku izravno se uvjeriti kako osobe s invaliditetom uspješno rade i u okviru ugostiteljske djelatnosti. Cilj nam je primjer dobre prakse, koji ćemo izravno vidjeti u Ljubljani, implementirati u novu URIHO-vu ugostiteljsku djelatnost, kako bismo i ovom našem EU projektu osigurali održivost i dugoročnost.

Vidimo se u Ljubljani, Tim URIHO.