OSVRT NA PROVEDENE AKTIVNOSTI U PROJEKTU

13 Travanj 2016

U cijelom razdoblju trajanja Projekta primjenjivane su standardizirane procedure u skladu sa Standardima usluga profesionalne rehabilitacije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

  • USLUGA (7.) Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar)

U sklopu projekta održane su dvije izuzetno važne edukacije:

  • „Primjena MKF-a ( ICF-a) Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja u profesionalnoj rehabilitaciji“, koja je bila prva ciljana edukacija ove vrste u Hrvatskoj, a koju su održale stručnjakinje iz Slovenije s velikim iskustvom iz ovog područja.
  • „Socijalno (društveno) poduzetništvo“, s naglaskom na ugostiteljsku djelatnost, koje je održala grupa eminentnih hrvatskih stručnjaka.

10 korisnika uspješno je završilo osposobljavanje na radnom mjestu pomoćnog kuhara. Šestero ih je predviđeno za zapošljavanje u URIHO-u, u okviru mjere javnih radova, kako bi se, do otvaranja URIHO-vog restorana, što bolje adaptirali na zahtjeve radne okoline i interakciju s ostalim zaposlenicima.

Prosječna vrijednost stupnja zadovoljstva korisnika svim aspektima provedbe ovog Projekta osposobljavanja na radnom mjestu tijekom projekta iznosi visokih 4,49.

Srednja ocjena zadovoljstva radnom uspješnosti korisnika na stručnom treningu kod poslodavca bila je 4,4 te je pokazatelj visoke razine zadovoljstva korisnicima od strane njihovih mentora (poslodavaca).

Srednja ocjena zadovoljstva odrađenim stručnim treningom kod poslodavaca bila je 4,4 te ukazuje na visoku razinu zadovoljstva korisnika odrađenom stručnom praksom.

Napisano je i objavljeno, kako u tiskanom, tako i u elektroničkom obliku (na našem WEB-u) nekoliko priručnika od kojih je jedan namijenjen korisnicima, jedan instruktorima, a jedan stručnjacima u profesionalnoj rehabilitaciji:

  • “Priručnik za osposobljavanje za zanimanje pomoćni kuhar i pomoćni slastičar“
  • „Priručnik za instruktore“, na koji smo posebno ponosni budući je prvi te vrste u Hrvatskoj
  • Zbornik radova stručnjaka uključenih u provedbu Projekta

Snimljen je, te je za potrebe osoba oštećena sluha titlovan, dokumentarni film o Projektu znakovitog naslova „URIHO-v specijalitet godine“ koji se može naći na web adresi https://youtu.be/iY1Z7eU5qaM

 

Piše: Višnja Majsec Sobota, project manager