URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom iz Zagreba ima najdužu tradiciju bavljenja profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom u Hrvatskoj koja seže 69 godina unatrag do davne 1946. godine. Naša institucija bavi se nizom rehabilitacijskih i proizvodnih programa: radni centar za nezaposlene osobe s invaliditetom, stručna praksa za mlade s teškoćama u razvoju, odjel za pomoć u radu, virtualna radionica (vježbenička tvrtka) za pripremu nezaposlenih osoba s invaliditetom za tržište rada, rehabilitacijsko – kreativne radionice, gospodarski programi za tekstil, keramiku, metal, kožu, kitničarstvo, ortopediju, kartonažu, tisak te mnoge druge aktivnosti važne za život, rad i egzistenciju osoba s invaliditetom.

URIHO je kroz razdoblje svog postajanja ostvario status hrvatskog lidera u uvođenju novih oblika i metoda rada s osobama s invaliditetom, kao na primjer: profesionalna rehabilitacija invalida rada, instruktivno mentorstvo, model stručne prakse za djecu s teškoćama u razvoju, model dvojnih normi, polivalentni stručni tim za radno – socijalnu skrb o osobama s invaliditetom, licencirani instruktori, prvi radni centar, prva virtualna radionica, uvođenje novih tehnologija u naše gospodarske programe itd. Valja također istaknuti kako je URIHO prva zaštitna radionica u Republici Hrvatskoj koja je dosegla ISO standard.

Sve ovo vrijeme URIHO gleda u budućnost kreirajući nove programe i projekte. U suradnji s jednom od vodećih europskih institucija za profesionalnu rehabilitaciju BBRZ – om iz Austrije te Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (sada Zavod) URIHO je pokrenuo projekt uvođenja jedinstvenog modela profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom za cijelu Hrvatsku. Predloživši dobar projekt, URIHO je 2010. godine po prvi puta postao grantovac te je sredstvima Europske Unije otvorio prvu virtualnu radionicu za pripremu nezaposlenih osoba s invaliditetom za tržište rada.

14. travnja 2015. godine URIHO je započeo s provedbom novog projekta financiranog sredstvima EU pod nazivom „Program osposobljavanja na radnom mjestu za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom – pilot projekt za pomoćne kuhare“. Ovim projektom ćemo proširiti mogućnosti i programe URIHO-vog Radnog centra otvaranjem novog zanimanja – pomoćni kuhar / kuhar – kako bi se povećala zapošljivost osoba s invaliditetom, podržala njihova integracija na otvoreno tržište rada te omogućilo njihovo zapošljavanje. Dosadašnji izuzetno pozitivni rezultati pripreme nezaposlenih osoba s invaliditetom za tržište rada u URIHO-vom Radnom centru (58% zapošljivih korisnika zaposlilo se nakon radno – socijalnog treninga od 6 mjeseci do godine dana), daju nam za pravo imati pozitivna očekivanja i od ovog novog zanimanja. Osim proširenja URIHO-vih programa profesionalne rehabilitacije ovaj projekt ima za cilj i povezivanje profesionalne rehabilitacije sa socijalnim poduzetništvom, u okviru ugostiteljske djelatnosti, a sve s krajnjim ciljem jačanja socijalne uključenosti i novog zapošljavanja osoba s invaliditetom.