MISIJA

– profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osobi s invaliditetom pristupamo afirmativno i cjelovito, polazeći od onoga što ona može, vodeći se načelom “jednake mogućnosti za sve”. Profesionalnom rehabilitacijom omogućavamo osobi s invaliditetom osiguravanje i zadržavanje odgovarajućeg zaposlenja. Zapošljavajući osobe s invaliditetom nastojimo postići njihov optimalan radni efekt, osjećaj prihvaćenosti i profesionalne kompetentnosti te što bolju socijalnu (re)integraciju i egzistencijalno – materijalnu neovisnost.

VIZIJA

Postati regionalni i referalni centar za profesionalnu rehabilitaciju te matična institucija ove vrste u Republici Hrvatskoj.

Naši proizvodi i usluge trebaju biti prepoznatljivi po svojoj kvaliteti i originalnosti noseći ime “proizvod osoba s invaliditetom”.

STRATEGIJA

Kontinuiranim ulaganjem u edukaciju te u tehnološku opremljenost podizati razinu profesionalnih kompetencija zaposlenika i kvalitete naših proizvoda i usluga. Uvesti nove programe profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja s ciljem jačanja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom.